K2 Smart Office

25 Self-Service Applications

K2 SmartOffice เป็นระบบที่รวบรวมบริการแบบ Digital Services เพื่อลดการใช้งานกระดาษ ใช้งานได้ทั้งผ่าน computer, tablet และ mobile สำหรับพนักงานภายในองค์กร ทำหน้าที่เชื่อมโยง จัดเก็บข้อมูล และประสานงานได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีการสื่อสารและเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าเหนือคู่แข่ง

จุดเด่นของ K2 Smart Office

Ready to Use

K2 Smart Office เป็น Solution Package ที่พร้อมใช้งาน Deploy แล้วใช้งานเลย

Adjustable

ใช้งานได้เลย หรือปรับเปลี่ยน workflow ให้เหมาะกับธุรกิจตามต้องการ โดนเครื่องมือออกแบบแบบ visual เชื่อมต่อโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

Flexible Workflow Approval

เลือกปรับการอนุมัติได้เองโดยไม่ต้อง deploy ใหม่ รองรับการแจกงานแบบระบุไปที่บุคคล , ตามสายงานอนุมัติ, ตามหัวหน้าสายงานใน Active Directory, ให้ผู้ขอระบุผู้รับมอบหมายงาน หรือข้ามกระบวนการอนุมัติได้

Native Mobile application

ใช้งาน Smart Office ผ่านแอปได้ทั้ง iPhone และ Android ทำงานได้ทุกที่ เข้าถึงการใช้งานทุก device และทุก OS

Integration

รองรับการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ERP, HR, database ขยายการเชื่อมต่อไปที่ใดก็ได้ เพราะระบบรองรับทั้ง web servie และการเชื่อมต่อแบบ REST

Real-time Tracking

ใช้งานและติดตามสถานะของการทำงานแต่ละขั้นตอน รองรับการจัดการเส้นทางขั้นสูงและการสร้างเงื่อนไข รวมทั้งสร้างลำดับการส่งเรื่องต่อให้ขั้นตอนงานใดๆที่เกี่ยวข้อง

5 Modules เพื่อการใช้งานในองค์กร

1. Human Resource

Employee On-Boarding

ระบบจัดการพนักงานเข้าใหม่ คือระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ที่เซ็นต์สัญญาจ้างงานเรียบร้อยแล้ว ระบบงานได้แก่ การจัดทำรายการตรวจสอบที่ต้องดำเนินการ (Checklist) สำหรับพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ เช่น การแจ้งประกันสังคม, การส่งรายชื่อประกันกลุ่ม, การทำเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมทั้ง workfloe รายการข้อมูลพนักงานใหม่จะถูกส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายบุคคลเพื่ออนุมัติดำเนินการต่อไป

2. Information Technology

IT Service Request

ระบบจัดการพนักงานเข้าใหม่ คือระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ที่เซ็นต์สัญญาจ้างงานเรียบร้อยแล้ว ระบบงานได้แก่ การจัดทำรายการตรวจสอบที่ต้องดำเนินการ (Checklist) สำหรับพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ เช่น การแจ้งประกันสังคม, การส่งรายชื่อประกันกลุ่ม, การทำเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมทั้ง workfloe รายการข้อมูลพนักงานใหม่จะถูกส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายบุคคลเพื่ออนุมัติดำเนินการต่อไป


3. Management Office

Vehicle Booking

ระบบจองยานพาหนะ คือระบบสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรที่ต้องการสร้างคำขอเพื่อจองยานพาหนะสำหรับใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ รายการคำขอจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่แอดมินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านยานพาหนะขององค์กร เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามคำขอพนักงานสามารถติดตามสถานะคำขอผ่านระบบได้หากคำขอได้รับการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว พนักงานสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำยานพาหนะออกใช้งานได้ตามช่วงวันเวลาที่ได้รับการอนุมัติ


4. Financial

Cash Advance Request

ระบบเบิกเงินทดรองล่วงหน้า สำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรสร้างคำขอเบิกเงินทดรองล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กร ส่งคำขอถึงหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติเบิกเงินทดรองล่วงหน้า โดยพนักงานสามารถติดตามสถานะคำขอผ่านระบบได้ เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จนกระทั่งเสร็จสิ้น พนักงานจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพื่อส่งหลักฐานการใช้จ่ายจริงโดยส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินทั้งหมด ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพื่อบันทึกข้อมูลเงินที่ใช้จ่ายจริงตามกระบวนการต่อไป

5. Operational

Corporate Internal Announcement

ระบบประกาศข่าวบริษัท เป็นย ระบบสำหรับผู้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรบันทึกเพื่อขออนุมัติเผยแพร่รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ เพื่อสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ เช่น ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี, ประกาศเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน, ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น โดยพนักงานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านข่าวประกาศล่าสุดขององค์กรได้

สนใจผลิตภัณฑ์ปรึกษาเราที่นี่

ป้อนชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้านล่าง จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจะติดต่อคุณกลับไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย