ถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จ จากงาน K2 20 Years Of Innovation

กันยายน 24, 2020

ที่มาของ Community K2

จากการทำงานร่วมกันกับลูกค้าและ K2 ในตลอดระยะเวลา 20 ปีผ่านมานั้น เราถือได้ว่าลูกค้าคือ partner คนสำคัญที่ช่วยให้แนะแนวทางการประยุกต์ใช้ software ของเรา ช่วยแชร์มุมมอง/ปัญหา/และประสบการณ์ของอุตสาหกรรมต่างๆ และช่วยเปิดมุมมองทางธุรกิจ เกิด Community K2 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้เรามองเห็นภาพว่าเราจะนำ IT ต่างๆ มาช่วยในแต่ละปัญหา หรือธุรกิจอย่างไรได้บ้าง

ตัวอย่างความสำเร็จขององค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของ Community K2

TV direct

คุณยุวบูรณ์ ขำวังยาง Executive Management จาก TV direct เริ่มงานกับ TV Direct โดยทำหน้าที่เป็น consult ขององค์กร ตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ มีการใช้ business process reengineering ในการลดทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ มีการนำ share data center เข้ามาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์

TV Direct

TV direct ต้องการมี perfomace มากขึ้นในเชิง bottom line (ผลกำไร) ซึ่งอดีตมีปัญหาคือยอดขายมาก แต่กำไรน้อย ซึ่งแปลว่า productivity ในการทำงานและcost ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดกำไร

จึงทำการแก้ไขโดยมีการแชร์ cost ระหว่างหน่วยงานในองค์กร ยุบหน่วยงานที่มีงานซ้ำซ้อนกัน เช่น การหน่วยงานบัญชีในแต่ละ line ผลิต ยุบรวมมาที่ส่วนกลาง และ share service ร่วมกัน จากต้นทุนเท่าเดิมสามารถจัดสรรได้ดีขึ้น

TV direct ยังมีความต้องการให้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของการขายสินค้ามีความต่อเนื่องกัน คือ เมื่อลูกค้าสั่งของต้องเช็คได้ว่ามีของในสต็อคทันที รับชำระง่ายและนำของไปส่งได้รวดเร็ว ประมวลผลความพึงพอใจของลูกค้า และทราบว่าสินค้าประเภทไหนที่ลูกค้าสนใจเพื่อนำไปเสนอขายในอนาคต

โดยส่วนนี้ได้นำ K2 มา utilize ในด้าน process เชื่อม application แต่ละอย่างเข้าด้วยกัน เป็นการ tranform process ให้มาอยู่ในรูป Digital process เกิดเป็น Direct marketing การขายแบบตรง มีการวัดผลสินค้าทุกครั้งที่จะขาย

TV direct นั้นเป็นรูปแบบการขายทางโทรศัพท์จากการยิงสปอตทางทีวีแล้วลูกค้าโทรมาซื้อ หรือบริษัทโทรไปขายเอง จึงสร้างระบบเชื่อมระหว่าง telephony (ระบบโทรศัพท์) และ CIM (เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) เกิดเป็น Platform OneApp technology เชื่อมโยงข้อมูลพฤติกรรมการพูดคุยระหว่าง agence และลูกค้าเข้ามาอยู่ในระบบ CIM เป็น platform ที่เกิดจากการ invest และต้องคำนึงถึง Business Outcome(ผลลัพธ์ทางธุรกิจ) เสมอ

หัวใจสำคัญในการทำ platfome ใดๆก็ตามคือ ทำยังไงที่เราจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กรโดยที่ผู้บริหารเห็นด้วยกับเรา ต้องคำนึงถึงว่าองค์กรเรามีจุดอ่อนตรงไหนและต้องนำเทคโนแบบไหนเข้ามาช่วย มิได้คำนึงถึงแต่เทคโนแพงๆ แต่แก้ไขไม่ตรงจุด 

Somboon Group

คุณเจ จิราพร ศรีสมวงษ์ อดีต CIO จาก สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ได้ให้แนวคิดการพูดคุยกับผู้บริหารที่อาจมีแนวคิดในอดีตคือใช้แรงงานคน แต่ปัจจุบันคือการนำเทคโนโลยีมาทุ่นแรง และแนวคิดสมัยใหม่ คือ ต้องมีกระบวนการคิดว่าต้องทำอะไรก่อนลงมือทำ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

คุณเจมองว่า K2 เป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้เร็วเนื่องจากมีความ flexible แต่คนที่นำมาใช้จะต้องมีจินตนาการ มีการคิดว่าจะนำมาประยุกต์ใช้ยังไง ต้องมีการปรับและทำให้เหมาะสมกับองค์กรของตน K2 สามารถนำไปใช้ได้หลาย process และไม่ต้องมีการเขียนโค้ดยุ่งยาก แต่สำคัญอีกอย่างคือทำอย่างไรที่ทำให้ทุกคนเชื่อไปกับเราด้วย โดยชี้ให้เห็นว่าการนำ K2 เข้ามาใช้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลงไปได้

ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาพูดในงานนั้นเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจต่างๆ ได้นำ K2 ไปประยุกต์กับธุรกิจ มีแนวคิดและประสบการณ์ รู้ขั้นตอนของธุรกิจและรู้วิธีการนำไปใช้ในเหมาะสม

ปัจจุบันธุรกิจต้องเข้าระบบการสั่งของออนไลน์มากขึ้น และใช้การตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้น นำข้อมูลฐานลูกค้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีความพร้อมด้าน platform ที่รวดเร็ว รองรับให้กระบวนการได้เร็วที่สุด ระบบที่ต้องมีการนำส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคประเภทนี้อาจใช้ outsource platform sharing ในธุรกิจที่มีรูปแบบคล้ายๆกัน โดยธุรกิจจ้าง Outsorce ภายนอกหรือระบบ platform ที่มีอยู่แล้วมาใช้ สำคัญที่คือต้นทุนที่ถูกทันกับตลาด ใช้เวลาการพัฒนาไม่นาน เพียงแค่นำมาปรับใช้กับองค์กร

ดังนั้นถ้านำระบบ K2 เข้ามา จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้น เกิด Quick win Solution 

เมื่อต้องการจะลงทุนพัฒนาระบบหรือรูปแบบใหม่ ผู้ลงทมุนหรือผู้บริหารจะเห็นด้วยว่าระบบนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร เช่น การอนุมัติ Approved งานในระบบ โดยที่ไม่ต้องมีการปริ้นท์ paper ออกมาเซ็นอีกครั้ง สามารถอนุมัติได้ทุกที่ทุกเวลาจากภายในนอกองค์กร เช่น ผ่าน application โทรศัพท์มือถือ ช่วยลด cost ลดจำนวนเอกสาร สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น ทุกคนก็จะให้ความสนใจ เพราะเห็นผลที่ชัดเจน

ทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลดีตามมาแค่ไหน เช่น การเก็บข้อมูลในระบบรูปแบบเก่า paper software มีค่าใช้จ่ายการดูแล มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น น้ำท่วม เอกสารเสียหาย ดังนั้นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ ก็เป็นอีกมุมมองที่ควรลงทุน

ประโยชน์สำคัญในการเปลี่ยนมาใช้ระบบ K2 คือ

  1. Cost Optimization การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ลงทุนไปแล้วคุ้มค่ากับผลที่ได้รับ
  2. ทำให้การทำงานสะดวกสบายขึ้น ง่ายยิ่งขึ้น

ดังนั้น K2 มีความต้องการที่จะให้ความร่วมมือในแง่ของการเป็น Business Partner กับหน่วยงาน IT ของบริษัทต่างๆ โดยให้ IT ของบริษัทต่างๆที่เคยเป็นลูกค้าของ K2 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาลูกค้าของ K2 ว่าจะนำ platform K2 มาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองอย่างไร

ซึ่ง Solution ที่ประสบความสำเร็จแล้วของบริษัทหนึ่ง นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกัน จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จเร็วมากขึ้น มีการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันใน community K2 ร่วมกันได้

ท่านสามารถดู application ที่พัฒนาโดยใช้ K2 เพื่อนำไปใช้กับองค์กรของท่านได้ที่นี่

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม อยากร่วมเป็น Business Partner กับเรา สามารถกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดข้างล่าง ทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดค่ะ

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม