Campaign & Promotion

Department:

Industry:

Version: 2.0.0

Vendor: Double P

ระบบจัดการแคมเปญและโปรโมชั่นช่วยการทำงานของฝ่ายการตลาดในด้านการจัดการแคมเปญ โปรโมชั่น และสินค้าที่ต้องการให้อยู่ในแคมเปญ โปรโมชั่น เพื่อให้ผู้บริหารฝ่ายงานทำการอนุมัติได้ในกรณีที่มีการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล

โดยที่ระบบรองรับการจัดการโปรโมชั่นให้กับสินค้าที่เข้าร่วมรายการทั้งแบบแยกชิ้น หมวดหมู่ หรือทั้งหมด การกำหนดส่วนลดให้กับสินค้าทั้งการกำหนดส่วนลดราคาปกติ หรือเป็น % และการกำหนดของแถม พร้อมทั้งกำหนดช่วงวัน  เวลาทั้งเวลาเริ่มต้น จนเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น  ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าที่นำมาจัดโปรโมชั่นได้อีกด้วย

FORMS

 • New Campaign request
 • New Promotion request
 • Promotion (Bill)
 • Promotion (Combo)
 • Campaign list
 • Promotion list
 • Promotion (Bill) list
 • Promotion (Combo) list

FLOWS

 • Campaign request
 • Promotion request

REPORTS

 • Status dashboard
 • Top 5 campaign of the month

BUSINESS BENEFIT

 • สามารถจัดการแคมเปญโปรโมชั่นได้ภายในระบบเดียว ซึ่งรวมถึงการจัดการระยะเวลาแคมเปญและข้อกำหนดต่าง ๆ
 • สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของแคมเปญและโปรโมชั่น เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการสร้างแคมเปญและโปรโมชั่นในอนาคตได้
 • ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูล อนุมัติ หรือ ปฎิเสธการกำหนดแคมเปญและโปรโมชั่น ของแผนกการตลาด
 • รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญและโปรโมชั่นผ่าน Dashboard


More App By Double P

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม