Warehouse Management System

Department:

Industry:

Version: 1.0.0

Vendor: Ventek

โซลูชั่น Warehouse Management System เป็นระบบสำหรับคุมและตรวจสอบ Asset Tooling ของบริษัท ตั้งแต่การ Register จนไปถึงการทำ Annual Check Up & Disposal ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP และ ERP ได้โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ความแม่นยำในการจัดการสินค้าคลัง: ระบบ WMS ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดการสินค้าคลังโดยการให้ความเห็นภาพแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระดับสต็อก ตำแหน่ง และการเคลื่อนไหวภายในคลังสินค้า นี้ช่วยลดความผิดพลาดเช่นสินค้าหมด
 • เพิ่มความสามารถในการผลิต: โดยการอัตโนมัติเบื้องต้นกระบวนการต่าง ๆ ในคลังสินค้า เช่นการเบิกสินค้า การห่อหุ้ม และการเติมสินค้าใหม่ ระบบ WMS ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผิดพลาด ลดเวลาในการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม
 • ลดต้นทุนดำเนินการ: ด้วยการจัดการสินค้าคลัง การใช้พื้นที่ และการผลิตภาพที่ดีขึ้น ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การจัดเก็บ และการถือครองสินค้าได้ ระบบ WMS ยังช่วยลดความผิดพลาดและลดความจำเป็นในการขนส่งที่มีค่าใช้จ่ายสูง
 • การติดตามและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีขึ้น: ระบบ WMS ให้ความเห็นภาพและการติดตามของการเคลื่อนไหวของสินค้าอย่างละเอียด ช่วยธุรกิจในการติดตามผลิตภัณฑ์ไปตามรายการของซัพพลายเชน นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานคุณภาพ และการยึดมาตรฐาน

FORMS

 • Registration Form
 • Annual Check

FLOWS

 • Registration Workflow
 • Annual Check Flow / Disposal

REPORTS

 • WMS Summary Report
 • WMS Annual Check Report

BUSINESS BENEFIT

 • ความแม่นยำของสินค้าในสต๊อก: ระบบ WMS ช่วยในการปรับปรุงความแม่นยำของสินค้าในสต๊อกโดยการให้ความเห็นข้อมูล real-time ของ Stock-levels, location และ stock movement ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาด เช่น การขาดสินค้า การเก็บสินค้าเกิน เเละการวางสินค้าผิดที่
 • การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ: WMS ช่วยในการใช้พื้นที่ในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดเก็บสินค้าตามปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาด ความต้องการ และความต้องการในการจัดเก็บ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บได้มากที่สุดและลดการสูญเสียพื้นที่ว่าง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: ด้วยการอัตโนมัติส่วนต่างๆ ในกระบวนการคลังสินค้า เช่น เลือกสินค้า บรรจุสินค้า และการเติมสินค้า สามารถปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยลดงานที่ต้องทำด้วยมือ ลดเวลาการจัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด
 • เพิ่ม Productivity: ระบบ WMS สนับสนุนการประมวลคำสั่งและการดำเนินการส่งมอบที่เร็วขึ้นและมีความแม่นยำมากขึ้น สามารถเปิดโอกาสในการเลือกคำสั่งที่ดีขึ้น เส้นทางที่ปรับปรุง และการติดตามคำสั่ง ซึ่งจะช่วยในการเพิ่มความพึงพอใจและการเก็บรักษาลูกค้าให้มากขึ้น
 • การลดต้นทุนการดำเนินงาน: ด้วยการบริหารจัดการสินค้าในสต๊อก การใช้พื้นที่ และการเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดการลดต้นทุนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงาน การจัดเก็บ และการถือครองสินค้า WMS ยังช่วยลดข้อผิดพลาดและลดความจำเป็นในการจัดส่งด่วนที่มีค่าใช้จ่ายสูง

More App By Ventek

ติดต่อเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม